024 7305 1368

Vietsoftpro đồng hành cùng tiến trình chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế

Vietsoftpro đồng hành cùng tiến trình chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế

    1431

Tuần lễ Chuyển đổi số - Huế 2023 với hơn 20 hoạt động phong phú diễn ra trong tháng 12/2023, trong đó, các hoạt động trọng tâm và nổi bật nhất diễn ra trong ngày 14/12/2023. Sự kiện thu hút hơn 2.000 lượt khách tham dự đại diện các cơ quan, Bộ, ngành trung ương, các cơ quan quản lý nhà nước, các Hiệp hội, các tổ chức, tập đoàn doanh nghiệp uy tín trên cả nước, cùng đại diện các cơ quan truyền thông. Hơn 50 chuyên gia, diễn giả hàng đầu về chuyển đổi số, lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp chia sẻ và thảo luận trong 04 phiên chuyên đề: Phiên toàn thể với chủ đề Kiến tạo dữ liệu số - thúc đẩy liên kết vùng; Chuyên đề 1: Thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp; Chuyên đề 2: Kiến tạo và Khai thác Dữ liệu số - tạo đột phá phát triển Du lịch Văn hoá; Chuyên đề 3: Quản trị và khai thác dữ liệu số ngành Y tế. 

Trong dịp này, UBND tỉnh đã trao Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án Trung tâm dữ liệu số cho Công ty Cổ phần Vietsoftpro. 

Đây được coi là bước ngoặt thúc đẩy hợp tác giữa Vietsoftpro với tỉnh Thừa Thiên Huế trong công tác chuyển đổi số, khai thác dữ liệu số, tạo đột phá phát triển kinh tế xã hội ở Huế nói riêng và toàn vùng kinh tế miền Trung nói chung.