Tuyển dụng

Web Developer

14-05-2022 17:05

⚡️ Số lượng 8
⚡️ Mức lương 𝗨𝗽 𝘁𝗼 𝟯𝟬𝗠
⚡️ UV có trên 1 năm KN phát triển Web với C#, Net Framework hoặc ASP.NET Core
⚡️ Tham gia các dự án lớn về văn hóa - du lịch thông minh, bảo tàng thông minh, Smart - City...
⚡️ Được training bởi các mentor dày dặn kinh nghiệm

Tìm hiểu thêm

Mobile Developer

14-05-2022 17:05

🎯 Số lượng: 5
🎯 Lương cạnh tranh 𝐔𝐩 𝐭𝐨 $𝟏𝟔𝟎𝟎
🎯 PV 1 vòng duy nhất
🎯 Môi trường làm việc trẻ trung, sếp gần gũi, đồng nghiệp thân thiện

Tìm hiểu thêm