024 7303 7168

Ứng dụng du lịch thông minh tại Phước Tích, Huế

Ứng dụng du lịch thông minh tại Phước Tích, Huế

    1166

 

Vietsoftpro với vị trí tiên phong trong chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong du lịch thông minh, từ tháng 4/ 2021 đã phối hợp cùng Ban quản lý làng cổ Phước Tích bắt đầu thí điểm đưa ứng dụng thông minh vào khai thác trong lịch trình tham quan. Hệ thống cổng thông tin du lịch, xe đạp chia sẻ và ứng dụng thuyết minh tự động trên điện thoại góp phần thay đổi trải nghiệm tham quan thông thường. Khách tham quan có thể chủ động tìm hiểu thông tin, điều chỉnh hành trình phù hợp với nhu cầu, tham quan bằng xe đạp mở khoá bằng ứng dụng điện thoại.

 

Ứng dụng du lịch thông minh được tích hợp bản đồ, những câu chuyện thuyết minh bằng 6 ngôn ngữ về miếu Cây Thị, Lò Gốm, miếu Quảng Tế, v.v... mang tới khách hàng sự tiện lợi, hiệu quả và không phụ thuộc vào hướng dẫn viên, lịch trình có sẵn. Hệ thống du lịch thông minh là sự nâng cấp trong quản lý, vận hành, đồng bộ về quy mô giúp Vietsoftpro nói riêng và du lịch Huế nói chung thử nghiệm chất lượng dịch vụ, rút ra những bài học, kinh nghiệm quý giá nhằm áp dụng mô hình trong tương lai trên quy mô toàn thành phố, và xa hơn là các địa điểm du lịch nổi tiếng tại Việt Nam.