Thí điểm hệ thống xe đạp chia sẻ thành phố Huế

Thí điểm hệ thống xe đạp chia sẻ thành phố Huế

    649

Sáng 27/4/2021, trong khuôn khổ sự kiện Khai mạc Tuần lễ Chuyển đổi số - Huế 2021 “Cơ hội và Thách thức” tại khách sạn Indochine Palace đã diễn ra Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ Dự án xây dựng thí điểm hệ thống xe đạp chia sẻ công cộng tại thành phố Huế giữa UBND thành phố Huế, Công ty cổ phần Vietsoftpro và Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ). Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Việt Bằng thay mặt UBND thành phố Huế ký kết tại buổi lễ.

Với mong muốn đưa thành phố Huế hướng đến phát triển giao thông đô thị bền vững và thành phố thông minh.  Hệ thống xe đạp chia sẻ công cộng (XĐCC) được quản lý và vận hành bởi một phần mềm ứng dụng do công ty VietSoftPro phát triển. Vietsoftpro sẽ thử nghiệm và cập nhật phần mềm định kỳ dựa trên phản hồi của người sử dụng hệ thống và kinh nghiệm rút ra từ các hệ thống xe đạp chia sẻ công cộng trong và ngoài nước, có xem xét đến điều kiện thời tiết và địa hình của Huế. Vietsoftpro chịu trách nhiệm chỉnh sửa phần mềm, đầu tư xây dựng và vận hành hệ thống XĐCC.  

Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) tại Việt Nam là đơn vị trực tiếp thực hiện các hỗ trợ kỹ thuật chính thức của chính phủ Đức cho Việt Nam. Trong khuôn khổ dự án này, GIZ chịu trách nhiệm cung cấp tư vấn và cố vấn kỹ thuật cho Vietsoftpro và Tỉnh Thừa Thiên Huế/thành phố Huế trong quá trình xây dựng, vận hành thí điểm, điều chỉnh và mở rộng và nhân rộng hệ thống (nếu có)...