024 7303 7168

Số hoá lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn tại Hà Giang

Số hoá lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn tại Hà Giang

    1308

 
Pà Thẻn là dân tộc có nhiều phong tục tập quán gắn liền với đời sống văn hóa tinh thần, trong đó nổi bật nhất phải kể đến lễ hội nhảy lửa. Lễ hội thường bắt đầu trong khoảng thời gian từ ngày 16/10 âm lịch năm trước đến 15/1 âm lịch năm sau. Theo quan niệm của người Pà Thẻn, nhảy lửa là một nghi lễ đón thần thánh xuống trần gian cùng vui với dân làng, có ý nghĩa tượng trưng cho việc các vị thần xuống trần gian và phù hộ cho dân làng có thêm sức khỏe, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt. 

Lễ hội Nhảy lửa của người Pà Thẻn được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ghi danh vào Danh mục văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia năm 2012. Cho đến năm 2020, Công ty Cổ phần Vietsoftpro đã thực hiện số hóa lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn ở Hà Giang. 

Việc số hóa Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia là lễ hội nhảy lửa sẽ giúp cho công chúng dễ dàng hơn trong việc tìm hiểu và chiêm ngưỡng các nét văn hóa truyền thống của người Pà Thẻn ở Hà Giang.