024 7303 7168

Chương trình số hoá di sản văn hoá dân tộc Lự tại Lai Châu

Chương trình số hoá di sản văn hoá dân tộc Lự tại Lai Châu

    1367

 

Lai Châu là tỉnh nằm ở phía Tây Bắc Việt Nam. Đây là nơi có vị trí chiến lược quan trọng và lịch sử văn hóa rất lâu đời. Tỉnh Lai Châu luôn quan tâm và chú trọng đến việc bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống đặc sắc của các dân tộc. 

Thấu hiểu điều đó, năm 2019, Công ty Cổ phần Vietsoftpro đã thực hiện số hóa các di sản văn hóa của người Lự ở xã Bản Hon, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Đây là nơi vẫn còn lưu giữ được rất nhiều nét văn hóa truyền thống của tộc người. 

Việc số hóa các di sản văn hóa dân tộc Lự ở Lai Châu đem lại những lợi ích sau đây:

  • Số hóa các di sản văn hóa giúp ích rất nhiều cho việc bảo tồn các di sản văn hóa hiện có của người Lự ở Lai Châu. 
  • Hạn chế bớt những nhược điểm của hình thức lưu giữ nét văn hóa truyền thống từ thế hệ này sang thế hệ khác. 
  • Đem những nét đẹp văn hóa của người Lự đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Từ đó, du lịch cộng đồng của người Lự tại Lai Châu cũng trở nên phát triển hơn.

Việc số hóa các di sản văn hóa của người Lự ở Lai Châu nói riêng và trên toàn lãnh thổ Việt Nam nói chung sẽ góp phần kết nối các thế hệ với nhau. Cùng nhau chung tay, có ý thức gìn giữ những nét đẹp truyền thống của dân tộc.