024 7305 1368

THÔNG BÁO MỜI THI TUYỂN: Ý tưởng thiết kế kiến trúc, cảnh quan dự án Tòa nhà đa năng Huế Innovation Complex

THÔNG BÁO MỜI THI TUYỂN: Ý tưởng thiết kế kiến trúc, cảnh quan dự án Tòa nhà đa năng Huế Innovation Complex

    1542

Căn cứ Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ về quy định một số điều của Luật Kiến trúc;

Công ty Cổ Phần Đầu tư Vietsoftpro Holdings thông báo về việc thi tuyển ý tưởng thiết kế kiến trúc, cảnh quan dự án Tòa nhà đa năng HUE INNOVATION COMPLEX với các nội dung như sau: 

1. Tên cuộc thi: Thi tuyển ý tưởng thiết kế kiến trúc, cảnh quan dự án Tòa nhà đa năng HUE INNOVATION COMPLEX

2. Đơn vị tổ chức thi tuyển: Ban Dự án HIC, Công ty Vietsoftpro Holdings

3. Hình thức tổ chức thi tuyển: Tuyển chọn phương án kiến trúc

4. Điều kiện dự thi

- Các đơn vị tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm trong thiết kế kiến trúc công trình tham dự (trừ các thành viên trong Hội đồng tuyển chọn, Tổ kỹ thuật giúp việc hay các đối tượng khác có liên quan đến công tác tổ chức cuộc thi) có đủ các điều kiện đều được quyền tham gia dự thi.

- Các tổ chức tư vấn thiết kế, công ty độc lập, liên danh hoặc cá nhân có tư cách pháp nhân, hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam; có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

- Mỗi đơn vị tư vấn chỉ được tham gia vào một liên danh, biên bản liên danh phải quy định một đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm chính và phải được gửi đến Đơn vị tổ chức thi tuyển.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức và nộp hồ sơ dự thi

5.1. Thời gian

- Công bố thông tin cuộc thi: 10/01/2024; 

- Phát hành hồ sơ dự thi và cung cấp thông tin, thể lệ cuộc thi: Từ 10/01/2024 đến 15/01/2024

- Các đơn vị làm bài thi: Từ 16/01/2024 đến 23/02/2024

- Tiếp nhận hồ sơ dự thi: Từ 16/01/2024 đến 23/02/2024 (trong giờ hành chính của ngày làm việc không bao gồm ngày nghỉ Tết).

- Đánh giá hồ sơ dự thi: Từ 23/02/2024 đến 29/02/2024

- Công bố giải thưởng (dự kiến): Từ 01/03/2024 đến 07/03/2024

* Tuỳ vào tình hình, thời gian tổ chức cuộc thi có thể thay đổi.

5.2. Địa điểm tổ chức: Sẽ gửi thông báo sau đến các đơn vị dự thi.

6. Hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác thi tuyển, gồm có: Kế hoạch thi tuyển; Nhiệm vụ thiết kế; Quy chế thi tuyển; Bản đồ hiện trạng và vị trí khu đất và các tài liệu khác có liên quan.

7. Cơ cấu giải thưởng

- Giải nhất (01 giải) : 100.000.000 đồng;

- Giải nhì (01 giải) : 50.000.000 đồng;

- Giải khuyến khích (3 giải) : 10.000.000 đồng.

Giá trị giải thưởng trên đã bao gồm các loại thuế phí theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam (bao gồm cả chi phí dựng phim 3D).

8. Thông tin liên hệ

Ông: Hoàng Quốc Việt

Số điện thoại: 091.652.0899

Lưu ý: Tổ chức, cá nhân mang theo giấy tờ giới thiệu và chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước khi đến nhận hồ sơ mời thi tuyển. 

Công ty Cổ Phần Đầu tư Vietsoftpro Holdings rất mong nhận được sự tham gia, hưởng ứng nhiệt tình của các tổ chức, cá nhân. Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.