024 7303 7168

Dự án Trải nghiệm thực tế ảo tranh dân gian Đông Hồ tại Bảo tàng Phụ Nữ

Dự án Trải nghiệm thực tế ảo tranh dân gian Đông Hồ tại Bảo tàng Phụ Nữ

    1222

Bảo tàng vốn là nơi hội tụ tri thức của nhiều ngành khoa học và chuyên môn khác nhau, nhằm phát huy giá trị di sản văn hóa vì lợi ích và sự phát triển của các dân tộc, quốc gia trên thế giới. Trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay,  tổ chức và hoạt động của bảo tàng hiện đại không ngừng phát triển và biến đổi. Một trong những biến đổi đó là áp dụng công nghệ số, cụ thể là thực tế ảo AR, VR vào cách truyền tải thông tin.

Lấy ví dụ với những bức tranh dân gian Đông Hồ - dòng tranh phản ánh một cách sinh động các hoạt động mang đậm màu sắc cổ truyền. Với công nghệ thực tế ảo, người xem thay vì chỉ ngắm những bức tranh dưới dạng 2D thông thường, nay có thể thấy mình ở bên trong không gian đó, khiến trải nghiệm trở nên phong phú và tương quan hơn. 

Với sự hỗ trợ của công nghệ thực tế ảo, triển lãm tranh Đông Hồ đã thu hút được rất nhiều lượt tham quan và sự quan tâm của công chúng. Với việc ứng dụng công nghệ trong truyền tải các nội dung về văn hoá, công chúng được thưởng thức những cảm xúc mới về truyền thống Việt Nam, từ đó phát huy nhận thức về các giá trị cổ truyền dân tộc.