024 7303 7168

Vietsoftpro giới thiệu giải pháp công nghệ chuyển đổi số trong lĩnh vực di sản văn hóa và du lịch tỉnh Lạng Sơn

Vietsoftpro giới thiệu giải pháp công nghệ chuyển đổi số trong lĩnh vực di sản văn hóa và du lịch tỉnh Lạng Sơn

    770

Sáng 5/11, Công ty Cổ phần Vietsoftpro đã phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị giới thiệu giải pháp công nghệ chuyển đổi số trong lĩnh vực di sản văn hóa và du lịch tỉnh Lạng Sơn.

Tại hội nghị, Chủ tịch HĐQT Công ty Vietsoftpro - Ông Hoàng Quốc Việt đã trình bày, giới thiệu những giải pháp tổng thể về số hóa tài nguyên di sản văn hóa, du lịch; giới thiệu về hệ sinh thái ứng dụng phục vụ chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa và du lịch; hệ thống quản lý và điều hành du lịch thông minh; năng lực và kinh nghiệm tư vấn của Vietsoftpro; demo một số sản phẩm số hóa di sản văn hóa tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn. 

Cũng nhân dịp này, các đại biểu đã được trải nghiệm giới thiệu một số sản phẩm số hóa di sản văn hóa tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn qua công nghệ kính thực tế ảo mà Công ty Cổ phần Vietsoftpro mang đến.